Άρθρα

Ορθοπτικός και Οφθαλμολογικός έλεγχος

Όταν ένα παιδί γεννιέται, η όρασή του είναι πολύ χαμηλή και αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι να γίνει 2 χρονών περίπου και πιο αργά μέχρι τα 7-8 χρόνια, οπότε και σταθεροποιείται . Αυτή η ανάπτυξη βασίζεται στον αριθμό και την ποιότητα...

Σελίδα 3 από 3