Εξοπλισμός

Ο Εξοπλισμός του ιατρείου μας

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Adaptica 2 Win
Διόφθαλμο διαθλασίμετρο
Frisby Test
Τεστ στερεοσκοπικής όρασης
Cardiff Cards
Οπτική οξύτητα για βρέφη & νήπια
City Color Vision
Τεστ χρωματικής αντίληψης
Keeler
Σκιασκόπιο
Keeler
Άμεσο Οφθαλμοσκόπιο
Lang Stereo Test
Τεστ στερεοσκοπικής όρασης
Keeler Vantage Plus
Έμμεσο οφθαλμοσκόπιο
Keeler PSL Classic
Φορητή σχισμοειδής λυχνία
Nidek-K
Διαθλασίμετρο χειρός
Ishihara Test
Τεστ χρωματικής αντίληψης
Kay Picture Test
Τεστ οπτικής οξύτητας με εικόνες

Date

14 Φεβρουαρίου 2021

Tags

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠ.