Εξοπλισμός

Ο Εξοπλισμός του ιατρείου μας

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ

Αυτόματο διαθλασίμετρο Nidek

Date

14 Φεβρουαρίου 2021

Tags

ΔΙΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ