Άρθρα

Πώς βλέπει ένα παιδί;

Κάθε παιδί γνωρίζει τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μαθαίνει να κινείται, να επικοινωνεί, να δραστηριοποιείται και να αναπτύσσει δεξιότητες. Η όραση έχει το ρόλο του κορυφαίου πληροφοριοδότη του εγκεφάλου, αφού τον τροφοδοτεί με το 90% του συνόλου των αισθητηριακών πληροφοριών που φθάνουν σε αυτόν. Η όραση αρχίζει να αναπτύσσεται μετά τον τοκετό.

Ορθοπτικός και Οφθαλμολογικός έλεγχος

Όταν ένα παιδί γεννιέται, η όρασή του είναι πολύ χαμηλή και αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι να γίνει 2 χρονών περίπου και πιο αργά μέχρι τα 7-8 χρόνια, οπότε και σταθεροποιείται . Αυτή η ανάπτυξη βασίζεται στον αριθμό και την ποιότητα...

Σελίδα 2 από 2